Upravit stránku

Přehlídka strojírenských firem
 

Žáci, rodiče a široká veřejnost mohou na této přehlídce získat podrobné informace o možnostech uplatnění technických profesí na trhu práce a také o možnostech studia v příslušných vzdělávacích oborech. Pro zájemce budou poskytovány

informace o rekvalifikačních kurzech a celoživotním vzdělávání.

Přehlídky se samozřejmě zúčastníme a zájemcům poskytneme informace o možnostech pracovního uplatnění.

V rámci této akce proběhne soutěž smíšených družstev žáků ZŠ a SŠ, kdy jedno z družstev bude soutěžit pod záštitou Rieter. O průběhu celé akce a o tom, jak si naši svěřenci vedli, Vás budeme informovat v dalších aktualitách.

Akce proběhne v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí v úterý 23. 1. 2018 od 8 do 17 hod.