Upravit stránku

Ucházet se o novou práci může být stresující. U nás víte, co vás čeká.

 • Zaslání životopisu 
  Základním předpokladem pro zařazení kandidáta do výběrového řízení je zaslání aktuálního strukturovaného profesního životopisu v českém jazyce popř. také v anglickém jazyce s uvedením pozice, o kterou má uchazeč zájem.
 • Krátký pohovor po telefonu
  V případě, že je kandidát vybrán k dalšímu jednání, může následovat krátký pohovor po telefonu či pomocí jiných technických prostředků.
 • Osobní pohovor ve společnosti
  Následuje osobní pohovor ve společnosti, který dle náročnosti pozice obvykle probíhá minimálně dvoukolově. Součástí výběru může být i pohovor se zahraničními kolegy formou osobního jednání popř. pohovoru pomocí dalších komunikačních prostředků.
 • Praktická zkouška
  U některých pozic může následovat praktická zkouška k ověření pracovních zkušeností či test technických dovedností.
 • Psychometrie
  Záleží nám nejen na profesních kvalitách, ale také na kvalitě osobnosti uchazeče. Z tohoto důvodu je součástí výběrového řízení na většinu pozic také zpracování psychometrických dotazníků.
 • Informační schůzka
  V případě úspěšného absolvování výběrového řízení je kandidát pozván na závěrečnou informační schůzku k projednání sjednávaných podmínek pracovního poměru a na žádost kandidáta můžeme vystavit také příslib zaměstnání.